Voorwaarden

Home / Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Stichting Milli Görüş Arafat

Onze stichting is opgericht in overeenstemming met het Nederlands recht en geeft haar diensten op grond van de huidige wetgeving. Zij is van dienst voor de moslims en hun familieleden die in Nederland leven.  Door het betalen van een jaarlijkse geringe bijdrage kunnen de hoofdpersoon, zijn/haar echtgenoot en de kinderen die nog geen 20 jaar oud zijn, gebruik maken van onze diensten. Onze stichting stelt de solidariteit bij het volgens de islamitische regels begraven van moslims ten doel.  Hiervoor is het van groot belang dat de jaarlijkse bijdrage precies en op tijd wordt betaald. Op deze manier wordt er voor gezorgd dat er een bijdrage kan gegeven worden bij sterfgevallen binnen de lidstaten van de Europese Unie. Onze stichting, die een service geeft aan de moslims die in Nederland leven, is opgericht door Federatie Milli Görüş Noord Nederlad (MGNN).

 

Lidmaatschap

Voor het kunnen profiteren van de diensten van onze stichting moet u het aanvraagformulier invullen. U kunt dit formulier bij onze hoofdkantoor alsmede van onze vertegenwoordigers krijgen. U kunt dit formulier ook downloaden via onze website en ingevuld opsturen: www.cenazevakfi.nl/inschrijven ( Om dit formulier te openen heeft u een programma nodig dat PDF bestanden kan openen) Stuur het aanvraagformulier na het volledig ingevuld en ondertekend te hebben naar het volgende adres: Stichting Milli Görüş Arafat, Postbus 56884, 1040 AW Amsterdam. Aanvragen zonder ondertekening worden niet in behandeling genomen. Na het ontvagen van uw aanvraagformulier wordt u opgeslagen in het systeem en krijgt u een acceptgiro voor uw bijdrage naar uw adres opgestuurd. 30 dagen nadat uw bijdrage op onze rekening is bijgeschreven, kunt u gebruik maken van onze diensten.

 

Voorwaarden voor Aanvaarding

 1. Hoofdvoorwaarde om gebruik te maken van onze diensten is het moslim zijn. Aanhangers van andere geloven kunnen geen gebruik maken van de diensten van onze stichting.
 2. Het hebben van de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning. Burgers van andere landen kunnen geen gebruik maken van de diensten van onze stichting.
 3. Het hebben van de Turkse nationaliteit of een geldige blauwe kaart*.
 4. Het juist en volledig ingevuld hebben van het aanvraagformulier. Problemen die kunnen ontstaan door het niet juist en volledig invullen of niet onderteken van het aanvraagformulier zijn voor rekening van degene die het formulier heeft ingevuld of degene die het formulier heeft doen invullen.
 5. Betalen van de eerste bijdrage bij de eerste aanvraag.

* Een soort verblijfsvergunning

 

Bijdrage

1.Bij de eerste aanvraag zijn de bijdragen anders voor de verschillende leeftijdsgroepen. Voor aanvragers tussen 20-49 jaar is de bijdrage € 50.
2.Bij aanvragers ouder dan 50 jaar wordt voor elk jaar vanaf 20 een bedrag van € 50 berekend.( Voorbeeld: Aanvrager is 53 jaar, 53-20=33 jaar x 50= € 1650 )
3. Bij aanvraag van getrouwde stellen is de oudste partner de hoofd aanvrager.
4. Na het accepteren van uw aanvraag is de bijdrage voor iedereen gelijk. Jaarlijkse bijdrage wordt berekend aan de hand van de schatting van de kosten van de diensten in dat jaar. Op tijd betalen van de bijdrage is van belang voor iedereen. 5.Leden die niet (op tijd) betalen krijgen een herinneringsbrief. Als daarna niet wordt betaald dan kunnen de hoofdpersoon en zijn familieleden geen gebruik meer maken van onze diensten.
6. Betaling moet altijd van december tot en met februari van ieder jaar geschieden.

 

Onze diensten

 1. Alle officiële handelingen ( ziekenhuis, moratorium, handelingen die uitgevoerd moeten worden bij de gemeente waar de overledene ingeschreven is en de handelingen die bij het consulaat van zijn land uitgevoerd moeten worden)
 2. Religieuze zaken( Op islamitische wijze wassen van de overleden, de doodskleed en de Janaza Salat: begrafenisgebed)
 3. Het behoud van de overledene op de daarvoor bestemde manier.
 4. Indien de overledene in Nederland zal worden begraven, het zo spoedig mogelijk regelen van een graf.
 5. Indien de overledene naar een ander land zal worden gestuurd om daar begraven te worden, het regelen van een vlucht naar de luchthaven die meest dichtbij de begraafplaats is en het regelen van een rouwauto voor het vervoer van luchthaven naar de begraafplaats.
 6. Bij het vervoeren van de overledene naar Turkije kunnen 2 familieleden en/of kennissen(met als voorwaarde economy class ticket) heen- en terugvlucht krijgen. Indien de tickets van bussinessclass moeten worden gekocht voor de familieleden/kennissen dan zullen de familieleden/kennissen het verschil betalen. Voor andere landen wordt er 1 heen- en terugvlucht gekocht.
 7. Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen of belemmeringen die kunnen voortvloeien door officiële feestdagen, vakanties of luchtvaartmaatschappijen.
 8. Uitvaart procedures worden uitgevoerd in elk land waar een Milli Görus vestiging aanwezig is.
  In landen waar ons organisatie geen vestiging heeft, zijn wij niet verantwoordelijk voor de uitvaart procedures, maar als de facturen en overlijdens documenten worden gepresenteerd, worden de nodige betalingen gedaan.

 

Wie kan gebruik maken van onze diensten?

Bij degene die voldoet aan de bovengenoemde voorwaarden is het voldoende dat de vader of de moeder de aanvraag doet bij families met kinderen tot 20 jaar. Het is niet nodig dat de ouders apart een aanvraag doen of dat de kinderen tot 20 jaar een aanvraag doen. Bij de aanvraag van een van de ouders en bij het aanvaarden van de aanvraag geldt:

 

 1. Vader, moeder en kinderen tot 20 jaar
 2. Studenten die op hetzelfde adres als hun ouders wonen en geen inkomen hebben tot 23 jaar.
 3. Degene die de jaarlijkse bijdrage continu betaalt kan gebruik maken van de diensten die onze stichting aanbiedt. Hiertegen: Jongeren die 20 zijn geworden, getrouwd zijn en geen student zijn, moeten een aparte aanvraag doen op hun eigen naam.
 4. Echtgenote dienen wettelijk getrouwd te zijn. Als er sprake is van een ongeregistreerd huwelijk, dient ieder persoon een eigen pakket te openen.

 

Wat moet u doen?

Bij het overlijden van iemand die de jaarlijkse bijdrage betaalt, moeten de familiegenoten onze stichting zo spoedig mogelijk bellen en de situatie melden. Hiervoor kunt u ons altijd op de volgende nummers bereiken: +31 6 51984244 en +31 206182904. Familiegenoten/kennissen van de overledene moeten de lidmaatschapskaart en het paspoort van laatstgenoemde aan de werknemer van onze stichting laten zien. Relevante waarschuwing: Het nummer +31 651984244 kan alleen over het melden van overlijden van een lid gebruikt worden.

 

Overlijden in Turkije

Bij het overlijden van een lid in Turkije moeten de hieronder opgesomde documenten/facturen aan onze stichting opgestuurd worden. Na ontvangst van deze facturen krijgt de familie/kennis van de overledene €650,-  aan vergoeding.

 

 1. Het rapport van overlijden
 2. Document van de begrafenis
 3. Kosten gemaakt voor de transport van de overledene.

 

Begraven in Nederland

Wat u moet doen is het melden aan onze stichting dat de overleden lid in Nederland begraven zal worden. Onze stichting zal de eerste termijn huur voor de begraafplaats betalen. Het kopen van de begraafplaats of het verlengen van de huurperiode wordt overgelaten aan de nabestaanden van de overledene. De resterende verplichtingen voldoet de stichting.

 

Speciale Situaties

 1. Bij het transporteren van de overledene door een andere stichting of entiteit dan de onze zonder de goedkeuring van onze stichting, zal de stichting geen enkel betaling doen en geen bijdrage leveren aan de kosten.
 2. Indien de stichting na het transport naar Turkije daar geen rouwauto ter beschikking kan stellen, dan krijgt de familie van de overledene €200,-
 3. Als er een oorlog, natuurramp en andere buitengewone dingen plaatsvinden in land van origine en geen repatriëring mogelijk is, wordt de begrafenis betaald aan de algemene islamitische begraafplaats in Nederland voor de eerste termijn huur.
 4. Voor doodgeboren baby’s jonger dan 4 maanden en 10 dagen wordt geen financiële vergoeding gegeven.
 5. Voor doodgeboren baby’s tussen 4 maanden en 10 dagen en 9 maanden en 10 dagen wordt er een financiële vergoeding gegeven indien de baby in Nederland wordt begraven. Als men deze overledene naar Turkije wil brengen, dan worden er geen kosten van transport en ticket vergoed.
 6. Bij overleden kinderen tussen 0-2 jaar krijgt de familie de begraafkosten vergoedt indien het in Nederland wordt begraven. Als men het naar Turkije wil brengen, dan worden de kosten van de rouwauto en ticket voor een familielid/kennis vergoed.
 7. Familieleden(vader,moeder,stiefmoeder en stiefvader) van onze leden die tijdelijke bezoek naar Nederland zijn gekomen, kunnen gebruik maken van onze diensten. Deze familieleden dienen hiervoor maximaal 3 maanden in Nederland te blijven. Daarnaast moet per persoon, voor een eventuele sterfgeval, een donatie van €100,- gestort zijn met de melding van de namen van de bezoekers. Voor bezoekers wordt er geen vliegtickets gegeven en worden de rouwvervoer niet vergoed.
 8. Bij het voordoen van de situaties die hieronder genoemd worden, moet dit binnen 15 dagen schriftelijk aan de stichting vermeld worden. Eventuele nadelen bij het niet voldoen hieraan zijn voor eigen rekening.
 9. Adreswijziging
 10. Nieuwgeboren kinderen
 11. Echtscheiding
 12. Wijziging van de burgerlijke stand
 13. Wijziging van het rekeningnummer
 14. Het verbreken van het contract met onze stichting, wat de reden ook is.

 

Belangrijk

Stichting Milli Görüş Arafat is geen verzekeringsbedrijf of een tussenpersoon. Het doel van onze stichting is het bevorderen van solidariteit en hulpgezindheid tussen de moslims die in Nederland leven. Alleen de leden die de jaarlijkse bijdrage hebben betaald en hun familieleden kunnen gebruik maken van onze diensten die op  onze internetsite worden vermeld. Onze stichting zorgt ervoor dat de overledene volgens de islamitische regels wordt begraven en voldoet de officiële handelingen. Onze stichting zal, bij het nodig vinden ervan, werken aan het verwerven van nieuwe fonds. Onze stichting probeert, zoals het in onze statuten is opgenomen, al hetgeen te doen om de overledene volgens islamitische regels te begraven. Door de juridische structuur van onze stichting zorgen de donaties niet voor een juridische gebondenheid. Op de diensten van onze stichting die schriftelijk en visueel uiteengezet zijn kunnen geen rechten aan ontleend worden. De uitgelegde diensten kunnen alleen aangeboden worden voorzover onze stichting genoeg financiële middelen heeft en voorzover het stichtingsbestuur dit aanvaardt. Er worden geen andere diensten of financiële vergoedingen toegekend dan de diensten en vergoedingen die hierboven zijn uitgewerkt.

 

Privacy

Per 25 mei 2018 geldt er een nieuwe wet voor alle landen in de EU: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR). De nieuwe wet geeft bedrijven een grotere verantwoordelijkheid om de privacy van personen te beschermen. De AVG gaat over de bescherming van uw persoonsgegevens.
Wij als St. Arafat Uitvaartonderneming beheren en gaan zorgvuldig om met uw gegevens. Hiervoor hebben wij wel opnieuw uw toestemming nodig,  Als u ons niet binnen twee weken per brief of mail bereikt, bevestigt u dat u ons toestemming hebt gegeven om uw persoonlijke gegevens te verwerken en te onderhouden.

Contact opnemen

Heeft u een vraag voor ons? Laat dan hier een bericht achter en we nemen z.s.m. contact met u op.

Not readable? Change text. captcha txt